Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen efter tid, ålder, kön, födelseland och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

ålder

Totalt 17 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240529
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB21
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).

Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats

Notera att på Linköpings webbplats finns uppgifter om utbildningsnivå också i avsnittet om Förvärvsarbetande.
ålder
Uppgift om utbildningsnivå för dem som är 75 år eller äldre saknas före 2015.