Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Mödrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, härkomst, utbildningsnivå, tabelluppgift och antal barn.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

härkomst

Totalt 4 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

antal barn

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240529
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB50
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna om utbildningsnivå avser endast mödrar som har barn i åldern 0-17 år och redovisningen sker utifrån antalet barn i hushållet.
antal barn
Avser antal barn i hushållet i åldern 0-17 år.
härkomst
Födda i Sverige
Avser mödrar födda i Sverige.
Födda i Europa utom Sverige
Avser mödrar födda i Europa utom Sverige.
Födda utom Europa
Avser mödrar födda i övriga världen utom utom Europa.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial utbildning
Avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial utbildning
Avser eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, inklusive forskarutbildning.
Uppgift saknas
Inklusive att uppgift om modern till barnet av någon anledning inte finns registrerad i utbildningsregistret.
tabelluppgift
Procent utifrån utbildningsnivå
Procent beräknad inom respektive utbildningsnivå för respektive grupp av redovisad härkomst.
Procent utifrån härkomst
Procent beräknad på samtliga barn inom respektive grupp av redovisad härkomst.