Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, moderns utbildningsnivå, tabelluppgift, faderns utbildningsnivå och antal barn.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

moderns utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

faderns utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

antal barn

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240529
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB50
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna om utbildningsnivå avser endast föräldrar som i hushållet har barn i åldern 0-17 år.
moderns utbildningsnivå
Avser utbildningsnivå för barnets moder.
faderns utbildningsnivå
Avser utbildningsnivå för barnets fader.
antal barn
Avser antal barn i hushållet i åldern 0-17 år.
moderns utbildningsnivå
Kort eftergymnasial utbildning moder
Avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial utbildning moder
Avser eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, inklusive forskarutbildning.
Uppgift saknas moder
Inklusive att uppgift om modern till barnet av någon anledning inte finns registrerad i utbildningsregistret.
tabelluppgift
Procent
Procent beräknad på samtliga barn.
faderns utbildningsnivå
Kort eftergymnasial utbildning fader
Avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial utbildning fader
Avser eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, inklusive forskarutbildning.
Uppgift saknas fader
I de fall någon uppgift om fader till barnet inte finns noterad inkluderas de i uppgift saknas.