Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen 16-74 år efter ålder, utbildningsnivå, kön och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder

Totalt 8 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240425
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-25
Källa
SCB. Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB01
Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Befolkning
Tidsseriebrott 2000; Utbildningsregistret (UREG) har till version 2001-01-01, avseende året 2000, genomgått ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare årgångar av registret måste göras med stor försiktighet! ***1) Det tidigare klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildnings-nomenklatur) har ersatts av den helt nya ISCED-anpassade nomenklaturen SUN2000. ***2) Ett antal nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret har tillkommit. >> Detta gör att utbildningsnivån i riket enligt Utbildningsregistret ökade kraftigt år 2000, vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna.
Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats

Notera att på Linköpings webbplats finns uppgifter om utbildningsnivå också i avsnittet om Förvärvsarbetande