Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

ålder

Totalt 81 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240425
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-04-25
Källa
SCB (SSD / Östgötadatabasen). Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB49
Fotnoter

Fotnoter

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN). Procent beräknad inom respektive kön.
utbildningsnivå
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer
Exklusive forskarutbildning.