Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Indikatorer inkomstfördelning efter tid, kommun, inkomstslag och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 27200 Uppdaterad: 2024-02-12

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. inkomstslag: Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst, Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst, (2)
  4. tabellinnehåll: Median, tkr, Medel, tkr, Gini-koefficient, Låg ekonomisk standard (%), ..., Antal personer (8)


 2. Indikatorer inkomstfördelning efter tid, kommun, inkomstslag och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 26107 Uppdaterad: 2024-02-12

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. inkomstslag: Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst, Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst, (2)
  4. tabellinnehåll: Median, tkr, Medel, tkr, Gini-koefficient, Låg ekonomisk standard (%), ..., Antal personer (8)


 3. Indikatorer inkomstfördelning efter tid, ålder, kommun, inkomstslag och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 41854 Uppdaterad: 2024-02-12

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. ålder: Samtliga, 0-19 år, 20 år eller äldre, (3)
  3. kommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Riket (15)
  4. inkomstslag: Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst, Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst, (2)
  5. tabellinnehåll: Medel, tkr, Median, tkr, Mycket låg ekonomisk standard (%), Låg ekonomisk standard (%), ..., Antal personer (6)


 4. Indikatorer inkomstfördelning efter tid, ålder, kommun, inkomstslag och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 40538 Uppdaterad: 2024-02-12

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. ålder: Samtliga, 0-19 år, 20 år eller äldre, (3)
  3. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  4. inkomstslag: Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst, Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst, (2)
  5. tabellinnehåll: Medel, tkr, Median, tkr, Mycket låg ekonomisk standard (%), Låg ekonomisk standard (%), ..., Antal personer (6)


 5. Indikatorer inkomstfördelning efter tid, kommun, härkomst, inkomstslag och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 136559 Uppdaterad: 2024-02-12

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Riket (15)
  3. härkomst: Totalt, Födda i Sverige, Utrikes födda, Norden, exkl. Sverige, ..., Oceanien (11)
  4. inkomstslag: Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst, Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst, (2)
  5. tabellinnehåll: Medel, tkr, Median, tkr, Mycket låg ekonomisk standard (%), Låg ekonomisk standard (%), ..., Antal personer (6)


 6. Indikatorer inkomstfördelning efter tid, kommun, härkomst, inkomstslag och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 130997 Uppdaterad: 2024-02-12

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. härkomst: Totalt, Födda i Sverige, Utrikes födda, Norden, exkl. Sverige, ..., Oceanien (11)
  4. inkomstslag: Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst, Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst, (2)
  5. tabellinnehåll: Medel, tkr, Median, tkr, Mycket låg ekonomisk standard (%), Låg ekonomisk standard (%), ..., Antal personer (6)


 7. Inskrivna arbetslösa (årsmedeltal) efter åldersgrupp, kommun, arbetslöshetskategori, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 35491 Uppdaterad: 2024-01-16

  1. åldersgrupp: Samtliga 16-65 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt antal inskrivna arbetslösa, Har fått arbete, (4)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2023 (28)


 8. Inskrivna arbetslösa i procent (årsmedeltal) efter tid, kommun, arbetslöshetsmått, åldersgrupp, kön och arbetslöshetskategori.

  Välj variabler: Storlek: 38912 Uppdaterad: 2024-01-16

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. arbetslöshetsmått: Andel av befolkningen, Andel av arbetskraften, (2)
  4. åldersgrupp: Samtliga 16-65 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt, (3)


 9. Inskrivna arbetslösa efter tid, månad, kommun, tabelluppgift och härkomst.

  Välj variabler: Storlek: 201530 Uppdaterad: 2024-02-08

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  4. tabelluppgift: Antal inskrivna arbetslösa, Procent av arbetskraften, Procent av de arbetssökande, Gånger den inrikes nivån, (4)
  5. härkomst: Samtliga, Inrikes födda, Utrikes födda, (3)


 10. Arbetslösa efter tid, månad, kommun, härkomst och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 211920 Uppdaterad: 2024-01-17

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  4. härkomst: Samtliga, Utrikes födda, (2)
  5. tabellinnehåll: Öppet arbetslösa, Arbetslösa i program, Inskrivna arbetslösa, Nya inskrivna arbetslösa, ..., Utan arbete mer än 24 månader (7)


 11. Procentuell andel arbetslösa av arbetskraften efter tid, månad, kommun, härkomst och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 274004 Uppdaterad: 2024-02-08

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  4. härkomst: Samtliga, Utrikes födda, (2)
  5. tabellinnehåll: Öppet arbetslösa, Arbetslösa i program, Inskrivna arbetslösa, Nya inskrivna arbetslösa, ..., Andel av inskrivna utan arbete mer än 24 månader (10)


 12. Arbetslösa efter tid, månad, kön, kommun och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 535870 Uppdaterad: 2024-01-17

  1. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2023 (28)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  5. tabellinnehåll: Öppet arbetslösa, Arbetslösa i program, Inskrivna arbetslösa, Fått arbete, ..., Utan arbete mer än 24 månader (8)


 13. Procentuell andel arbetslösa av arbetskraften efter tid, månad, kön, kommun och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 296697 Uppdaterad: 2024-01-17

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  5. tabellinnehåll: Öppet arbetslösa, Arbetslösa i program, Inskrivna arbetslösa, Fått arbete, ..., Utan arbete mer än 24 månader (8)


 14. Arbetslösa efter kommun, år, månad och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 274310 Uppdaterad: 2024-01-18

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. år: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  3. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  4. tabellinnehåll: Totalt, Kvinnor, Män, Unga 18-24 år, ..., Eftergymn. män (24)


 15. Procentuell andel arbetslösa av arbetskraften efter kommun, år, månad och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 310007 Uppdaterad: 2024-01-18

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. år: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  3. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  4. tabellinnehåll: Totalt, Kvinnor, Män, Unga 18-24 år, ..., Eftergymn. män (24)


 16. Procentuell andel arbetslösa av arbetskraften efter kommun, år, månad och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 315455 Uppdaterad: 2024-01-17

  1. kommun: Stockholms kommun, Uppsala kommun, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, ..., Riket (14)
  2. år: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  3. månad: Årsmedeltal, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  4. tabellinnehåll: Totalt, Kvinnor, Män, Unga 18-24 år, ..., Eftergymn. män (24)


 17. Ekonomiskt bistånd efter tabellinnehåll, kommun, hushållstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 120974 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tabellinnehåll: Biståndshushåll, Utbetalt ekonomiskt bistånd, (2)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. hushållstyp: Barnhushåll, Ensamstående man utan barn, Ensamstående man med barn, Ensamstående kvinna utan barn, ..., Totalt (8)
  4. tabelluppgift: Antal, Kronor per hushåll, Antal per 100 000 invånare, (3)
  5. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)


 18. Ekonomiskt bistånd för personer 18 år eller äldre efter kommun, kön, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 17073 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tabelluppgift: Antal biståndsmottagare 18 år och äldre, Antal biståndsmottagare per 100 000 invånare, (2)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)


 19. Procentuell andel med ekonomiskt bistånd efter ålder, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 15865 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. ålder: 18 år eller äldre, 18-64 år, 18-24 år, 25-49 år, ..., 0 år eller äldre (7)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)


 20. Omfattning av ekonomiskt bistånd efter tid, kommun och indikator.

  Välj variabler: Storlek: 21768 Uppdaterad: 2024-02-08

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. kommun: Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, ..., Riket (14)
  3. indikator: Långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Biståndsmottagare i befolkningen (%), Barn i familjer med ekonomiskt bistånd (%), ..., Försörjningshinder på grund av sociala skäl (%) (18)


 21. Ohälsomått efter tid, kön, kommun, ohälsomått, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 182171 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)