Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Flyttning efter tid, riktning, område, kön och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 151644 Uppdaterad: 2022-05-24

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 2. Flyttning av förvärvsarbetande efter tid, riktning, område och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 54276 Uppdaterad: 2022-05-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 3. Flyttning av förvärvsarbetande efter tid, område, kön, riktning och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 63668 Uppdaterad: 2022-06-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Totalt (5)


 4. Flyttning av förvärvsarbetande efter tid, område, ålder, riktning och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 125075 Uppdaterad: 2022-06-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (7)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Totalt (5)


 5. Flyttning efter tid, riktning, område, ålder och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 180646 Uppdaterad: 2022-05-24

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 6. Flyttning efter tid, riktning, område, utbildningsnivå och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 180235 Uppdaterad: 2022-05-24

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 7. Flyttning efter tid, riktning, område, upplåtelseform och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 98268 Uppdaterad: 2022-05-24

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)
  5. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 8. Flyttning efter tid, riktning, område, flyttningsområde och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 66683 Uppdaterad: 2022-05-30

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun, Totalt, (3)
  5. byggnadsperiod: Före 1961, 1961-1980, 1981-2000, 2001-2010, ..., Samtliga (8)


 9. Flyttning efter tid, riktning, område, födelseland och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 101131 Uppdaterad: 2022-05-24

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 10. Flyttning efter tid, riktning, område, invandringstidpunkt och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 47652 Uppdaterad: 2022-06-29

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. invandringstidpunkt: Invandrat under de senaste två åren, Invandrat för tre år sedan eller mer, Ej invandrat, (3)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 11. Riktad flyttning inom LA-Linköping efter tid, utflyttningsområde och inflyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 89806 Uppdaterad: 2022-05-24

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. utflyttningsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inflyttningsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)


 12. Riktad flyttning av förvärvsarbetande inom LA-Linköping efter tid, utflyttningsområde och inflyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 87449 Uppdaterad: 2022-05-24

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. utflyttningsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inflyttningsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)


 13. Inrikes flyttning över kommungräns efter tid, område, riktning, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 453669 Uppdaterad: 2022-05-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)


 14. Inrikes flyttning över kommungräns efter tid, område, riktning, födelseland och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 320225 Uppdaterad: 2022-05-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. födelseland: Utrikes födda, Inrikes födda, (2)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)


 15. Inrikes flyttning inom länet över kommungräns efter tid, område, riktning, kön och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 293290 Uppdaterad: 2022-05-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Länet totalt (14)


 16. Inrikes flyttning inom länet över kommungräns efter tid, område, riktning, födelseland och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 207527 Uppdaterad: 2022-05-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. födelseland: Utrikes födda, Inrikes födda, (2)
  5. relationskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Länet totalt (14)


 17. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande flyttare i åldern 20-64 år, tkr efter tid, riktning, område och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 46362 Uppdaterad: 2022-06-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Annat län, Samtliga inrikes över kommungräns, Samtliga som har flyttat (5)


 18. Flyttningsavstånd inom länet efter tid, område, tabelluppgift, riktning och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 32177 Uppdaterad: 2022-05-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Flyttningsavstånd (km), Antal personer, (2)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, (2)


 19. Flyttningsavstånd inom länet efter tid, område, tabelluppgift, riktning, flyttningsområde och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 77997 Uppdaterad: 2022-05-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Flyttningsavstånd (km), (1)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, (2)
  6. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)


 20. Flyttningsavstånd inom länet efter tid, område, tabelluppgift, riktning, flyttningsområde och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 28242 Uppdaterad: 2022-05-25

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Flyttningsavstånd (km), (1)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, (2)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)


 21. Frekvensmått för flyttning efter område, mått och tid.

  Välj variabler: Storlek: 26051 Uppdaterad: 2022-05-24

  1. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  2. mått: Absolut flyttningsfrekvens, Bruttoflyttningsfrekvens, Flyttningskvot, Allmänna flyttningsöverskottstalet, ..., Nettoflyttning (6)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)


 22. Kvarboende efter tid, kön, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 275341 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 23. Kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 477319 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 24. Kvarboende efter tid, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 29206 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal personer totalt, Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (3)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)