Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Flyttning efter tid, riktning, område, kön och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 112772 Uppdaterad: 2019-05-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 2. Flyttning av förvärvsarbetande efter tid, riktning, område och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 39677 Uppdaterad: 2019-05-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 3. Flyttning av förvärvsarbetande efter tid, område, kön, riktning och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 48085 Uppdaterad: 2019-08-28

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Totalt (5)


 4. Flyttning av förvärvsarbetande efter tid, område, ålder, riktning och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 94033 Uppdaterad: 2019-08-26

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (7)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Totalt (5)


 5. Flyttning efter tid, riktning, område, ålder och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 134504 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 6. Flyttning efter tid, riktning, område, utbildningsnivå och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 134402 Uppdaterad: 2019-05-17

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 7. Flyttning efter tid, riktning, område, upplåtelseform och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 50373 Uppdaterad: 2019-05-16

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. upplåtelseform: Äganderätt (Småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)
  5. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 8. Flyttning efter tid, riktning, område, flyttningsområde och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 24688 Uppdaterad: 2019-10-21

  1. tid: 2017, 2018, (2)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun, Totalt, (3)
  5. byggnadsperiod: Före 1961, 1961-1980, 1981-2000, 2001-2010, ..., Samtliga (7)


 9. Flyttning efter tid, riktning, område, födelseland och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 74819 Uppdaterad: 2019-05-17

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 10. Flyttning efter tid, riktning, område, invandringstidpunkt och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 33158 Uppdaterad: 2019-05-20

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. invandringstidpunkt: Invandrat under de senaste två åren, Invandrat för tre år sedan eller mer, Ej invandrat, (3)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 11. Riktad flyttning inom LA-Linköping efter tid, utflyttningsområde och inflyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 68586 Uppdaterad: 2019-09-09

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. utflyttningsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inflyttningsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)


 12. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande flyttare i åldern 20-64 år, tkr efter tid, riktning, område och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 35736 Uppdaterad: 2019-06-11

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Annat län, Samtliga inrikes över kommungräns, Samtliga som har flyttat (5)


 13. Flyttningsavstånd inom länet efter tid, område, tabelluppgift, riktning och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 24736 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Flyttningsavstånd (km), Antal personer, (2)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, (2)


 14. Flyttningsavstånd inom länet efter tid, område, tabelluppgift, riktning, flyttningsområde och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 58980 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Flyttningsavstånd (km), (1)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, (2)
  6. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)


 15. Flyttningsavstånd inom länet efter tid, område, tabelluppgift, riktning, flyttningsområde och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 15588 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Flyttningsavstånd (km), (1)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, (2)
  6. upplåtelseform: Äganderätt (Småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)