Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 98140 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 61563 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-12 år, 13-15 år, 16-18 år, ..., Totalt (12)


 3. Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 19407 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)


 4. Folkmängd efter tid, gränsområde, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 24023 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 5. Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 19845 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 6. Folkmängd efter tid, gränsområde, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 24521 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 7. Hushåll efter tid, gränsområde och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 6249 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 8. Hushåll efter tid, gränsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 15647 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., LA-Norrköping (Hela) (30)
  3. tabelluppgift: Antal boende per hushåll, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 9. Hushåll efter tid, gränsområde och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 6331 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (6)


 10. Hushåll efter tid, gränsområde och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 6630 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 11. Hushåll efter tid, gränsområde och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 6370 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 12. Hushåll efter tid, gränsområde och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 5801 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (8)


 13. Disponibel inkomst efter tid, gränsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 13744 Uppdaterad: 2022-10-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., LA-Norrköping (Hela) (30)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 14. Disponibel inkomst efter tid, gränsområde, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 15954 Uppdaterad: 2022-10-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., LA-Norrköping (Hela) (30)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 15. Disponibel inkomst efter tid, gränsområde och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 6865 Uppdaterad: 2022-10-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. inkomstintervall: 0-10 procent, 10-40 procent, 40-60 procent, 60-90 procent, ..., Samtliga (6)


 16. Utbildningsnivå 20-64 år efter tid, gränsområde, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 32161 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)