Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 86719 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 54577 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-12 år, 13-15 år, 16-18 år, ..., Totalt (12)


 3. Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 17250 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)


 4. Folkmängd efter tid, gränsområde, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 21446 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 5. Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 17667 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 6. Folkmängd efter tid, gränsområde, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 21886 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 7. Hushåll efter tid, gränsområde och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 4660 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 8. Hushåll efter tid, gränsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 10590 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., LA-Norrköping (Hela) (30)
  3. tabelluppgift: Antal boende per hushåll, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 9. Hushåll efter tid, gränsområde och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 4147 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (6)


 10. Hushåll efter tid, gränsområde och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 4729 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. upplåtelseform: Äganderätt (Småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 11. Hushåll efter tid, gränsområde och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 4189 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 12. Hushåll efter tid, gränsområde och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 2981 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. tid: 2017, 2018, (2)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (7)


 13. Disponibel inkomst efter tid, gränsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 8645 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., LA-Norrköping (Hela) (30)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 14. Disponibel inkomst efter tid, gränsområde, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 9789 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., LA-Norrköping (Hela) (30)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 15. Disponibel inkomst efter tid, gränsområde och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 4626 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. inkomstintervall: 0-10 procent, 10-40 procent, 40-60 procent, 60-90 procent, ..., Samtliga (6)


 16. Utbildningsnivå 20-64 år efter tid, gränsområde, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 26338 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. gränsområde: Rimforsaområdet, Greboområdet, Borensbergsområdet, Mantorpsområdet, ..., Hela länet (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)