Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsprognos efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 2198 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 2023, 2024, 2025, 2026, ..., 2033 (11)
  2. kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-15 år, 16-18 år, ..., 80-w år (9)


 2. Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 22741 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2043 (76)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (17)


 3. Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 27099 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2043 (76)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen enligt befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 36073 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2043 (79)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Schablonkostad per capita, tkr (25)


 5. Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 16472 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2043 (76)
  2. födelsedecennium: Född 1860-64, Född 1865-69, Född 1870-74, Född 1875-79, ..., Totalt (38)


 6. Jämförelse av befolkningsprognoser efter prognosår, åldersgrupp, tabellinnehåll och tid.

  Välj variabler: Storlek: 389660 Uppdaterad: 2024-03-28

  1. prognosår: Verkligt utfall, Prognos 1997, Prognos 1998, Prognos 1999, ..., Prognos 2024 (29)
  2. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (17)
  3. tabellinnehåll: Befolkningsprognos, Avvikelse mellan utfall och prognos, Procentuell avvikelse, (3)
  4. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2043 (48)


 7. Hushållsbehovsprognos efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4459 Uppdaterad: 2023-10-27

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2042 (32)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Övrigt bostadsbestånd, Bostadsreserv, Bostadsbehov, ..., Antal boende per hushåll (6)


 8. Hushållsbehovsprognos efter tid och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 4176 Uppdaterad: 2023-10-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2042 (28)
  2. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 9. Demografisk analys efter tid, utbildningsnivå och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6410 Uppdaterad: 2024-05-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 10. Demografisk analys efter tid, upplåtelseform/hushållstyp och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6256 Uppdaterad: 2024-05-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. upplåtelseform/hushållstyp: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Ensamstående, ..., Totalt (7)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 11. Demografisk analys efter tid, upplåtelseform, byggnadsperiod och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 12297 Uppdaterad: 2024-05-16

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  4. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 12. Demografisk analys efter tid, födelseregion och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 24161 Uppdaterad: 2024-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. födelseregion: Totalt, Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, ..., Invandrade 2020-2029 (40)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 13. Demografisk analys efter tabelluppgift, ålder och tid.

  Välj variabler: Storlek: 49861 Uppdaterad: 2024-02-28

  1. tabelluppgift: Födda barn, Antal kvinnor, Fruktsamhet, (3)
  2. ålder: 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, ..., Totalt (36)
  3. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2023 (56)


 14. Demografisk analys efter tabellinnehåll, tabelluppgift, födelseår och tid.

  Välj variabler: Storlek: 136532 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tabellinnehåll: Grunduppgift, Kumulativ uppgift, (2)
  2. tabelluppgift: Födda barn, Antal kvinnor, Fruktsamhet, (3)
  3. födelseår: 1950, 1951, 1952, 1953, ..., Totalt (62)
  4. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., Antal år (59)


 15. Demografisk analys efter tabelluppgift, födelseår och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 77936 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tabelluppgift: Födda barn, Kumulativt antal födda barn, Antal kvinnor, Fruktsamhet, Kumulativ fruktsamhet (5)
  2. födelseår: 1950, 1951, 1952, 1953, ..., 2010 (61)
  3. ålder: 14 år, 15 år, 16 år, 17 år, ..., 49 år (36)


 16. Demografisk utblick efter tabellinnehåll, tabelluppgift, födelseår och tid.

  Välj variabler: Storlek: 225425 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tabellinnehåll: Grunduppgift, Kumulativ uppgift, (2)
  2. tabelluppgift: Födda barn, Antal kvinnor, Fruktsamhet, (3)
  3. födelseår: 1950, 1951, 1952, 1953, ..., Totalt (82)
  4. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., Summa (77)


 17. Demografisk utblick efter tabelluppgift, födelseår och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 107447 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. tabelluppgift: Födda barn, Kumulativt antal födda barn, Antal kvinnor, Fruktsamhet, Kumulativ fruktsamhet (5)
  2. födelseår: 1950, 1951, 1952, 1953, ..., 2030 (81)
  3. ålder: 14 år, 15 år, 16 år, 17 år, ..., 49 år (36)