Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsprognos efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 2184 Uppdaterad: 2021-03-26

  1. tid: 2020, 2021, 2022, 2023, ..., 2030 (11)
  2. kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-15 år, 16-18 år, ..., 80-w år (9)


 2. Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 20855 Uppdaterad: 2021-05-03

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2040 (73)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (16)


 3. Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 26079 Uppdaterad: 2021-03-26

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2040 (73)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen enligt befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 34810 Uppdaterad: 2021-03-26

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2040 (76)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Schablonkostad per capita, tkr (25)


 5. Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 15889 Uppdaterad: 2021-04-07

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2040 (73)
  2. födelsedecennium: Född 1860-64, Född 1865-69, Född 1870-74, Född 1875-79, ..., Totalt (38)


 6. Hushållsbehovsprognos efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4291 Uppdaterad: 2020-09-21

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2040 (30)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Övrigt bostadsbestånd, Bostadsreserv, Bostadsbehov, ..., Antal boende per hushåll (6)


 7. Hushållsbehovsprognos efter tid och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3956 Uppdaterad: 2020-09-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2040 (26)
  2. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 8. Demografisk analys efter tid, utbildningsnivå och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5665 Uppdaterad: 2020-06-10

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 9. Demografisk analys efter tid, upplåtelseform/hushållstyp och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5455 Uppdaterad: 2020-06-10

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. upplåtelseform/hushållstyp: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Ensamstående, ..., Totalt (7)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 10. Demografisk analys efter tid, upplåtelseform, byggnadsperiod och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7357 Uppdaterad: 2020-06-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (11)
  4. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 11. Demografisk analys efter tid, födelseregion och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 21213 Uppdaterad: 2021-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. födelseregion: Totalt, Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, ..., Invandrade 2020-2029 (40)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)