Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsprognos efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 2187 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2031 (11)
  2. kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-15 år, 16-18 år, ..., 80-w år (9)


 2. Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 21135 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2041 (74)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (16)


 3. Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 26399 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2041 (74)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen enligt befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 35237 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2041 (77)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Schablonkostad per capita, tkr (25)


 5. Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 16062 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2041 (74)
  2. födelsedecennium: Född 1860-64, Född 1865-69, Född 1870-74, Född 1875-79, ..., Totalt (38)


 6. Jämförelse av befolkningsprognoser efter prognosår, åldersgrupp, tabellinnehåll och tid.

  Välj variabler: Storlek: 348676 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. prognosår: Verkligt utfall, Prognos 1997, Prognos 1998, Prognos 1999, ..., Prognos 2022 (27)
  2. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (17)
  3. tabellinnehåll: Befolkningsprognos, Avvikelse mellan utfall och prognos, Procentuell avvikelse, (3)
  4. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2041 (46)


 7. Hushållsbehovsprognos efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4328 Uppdaterad: 2021-11-30

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2040 (30)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Övrigt bostadsbestånd, Bostadsreserv, Bostadsbehov, ..., Antal boende per hushåll (6)


 8. Hushållsbehovsprognos efter tid och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3970 Uppdaterad: 2021-11-30

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2040 (26)
  2. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 9. Demografisk analys efter tid, utbildningsnivå och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6057 Uppdaterad: 2022-05-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 10. Demografisk analys efter tid, upplåtelseform/hushållstyp och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5851 Uppdaterad: 2022-05-04

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. upplåtelseform/hushållstyp: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Ensamstående, ..., Totalt (7)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 11. Demografisk analys efter tid, upplåtelseform, byggnadsperiod och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 9905 Uppdaterad: 2022-05-04

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  4. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 12. Demografisk analys efter tid, födelseregion och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 22194 Uppdaterad: 2022-05-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. födelseregion: Totalt, Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, ..., Invandrade 2020-2029 (40)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)