Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hushållsbehovsprognos efter tid och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231027
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-10-27
Källa
Statistikgruppen, Analys och Utredning, Linköpings kommun.
Matris
DBH05
Detaljerad information
prognos
Fotnoter

Fotnoter

Historisk utveckling 2011-2022, samt prognos för perioden 2023-2042. Modellen för beräkning utgår från att hushållskvoter för olika åldersgrupper appliceras på kommunens befolkningsprognos. Det är behovet av bostäder som redovisas inte efterfrågan.
tabelluppgift
Antal hushåll
Visar befintligt antal hushåll 2011-2020, samt beräknat och därmed förväntat antal hushåll utifrån kommunens befolkningsprognos för perioden därefter.
Övrigt bostadsbestånd
Visar 2011-2020 nettoskillnaden mellan antalet bostäder (lägenheter) och hushåll i kommunen.
Bostadsreserv
Modellberäknat behov av en utökad bostadsreserv för att bostadsmarknaden med bland annat omflyttning inom beståndet ska fungera.
Bostadsbehov
Avser befintligt antal bostäder (lägenheter) i kommunen inklusive specialbostäder 2011-2020, samt beräknat behov bostäder för perioden därefter. I summan inkluderas även en mindre nettoeffekt av att ett antal bostäder rivs respektive år.
Behov av nybyggnation
Redovisar antalet nybyggda bostäder 2011-2020, samt behovet av nya bostäder per år för att bostadsbehovet ska kunna uppfyllas.