Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Demografisk analys efter tabelluppgift, ålder och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 36 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240228
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-02-28
Källa
SCB. Bearbetning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
TFR82
Fotnoter

Fotnoter

tabelluppgift
Födda barn
Avser levande födda barn under året i Linköpings kommun efter moderns ålder vid årets slut.
Antal kvinnor
Avser det totala antalet kvinnor i ettårsklasser mellan 15 och 49 år bosatta i kommunen vid årets slut.
Fruktsamhet
Visar bidraget till kommunens summerade fruktsamhet - som visas i totaluppgiften - för respektiive åldersgrupp. (TFR).