Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Demografisk analys efter tabelluppgift, födelseår och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

födelseår Markera minst ett värde

Totalt 61 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 36 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230912
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-09-12
Källa
SCB. Bearbetning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
TFR84
Fotnoter

Fotnoter

Avser födda barn under de år som kvinnorna har varit bosatta i Linköpings kommun. Kvinnor som fött barn bosatta i andra kommuner redovisas i detta sammanhang inte som att de har fött barn även om de flyttar till Linköping.

Summerad fruktsamhet (TFR) beräknas utifrån hur många barn som kvinnor i åldern 15-49 år föder under ett år i förhållande till det totala antalet kvinnor i åldern 15-49 år. Beräkningen sker för varje ettårsklass. Summeringen görs på ett sätt som att talet anses beskriva hur många barn totalt under sin levnad som en kvinna förväntas föda utifrån den fördelning som gäller för ett år. Här redovisat värde kan avvika något från beräkningar som görs utifrån moderns folkbokföringsort vid barnets födelse (modern kan ha flyttat före årsskiftet) och beräkningar utan åldersavgränsning.
tabelluppgift
Födda barn
Avser levande födda barn under året i Linköpings kommun efter moderns ålder vid årets slut.
Antal kvinnor
Avser det totala antalet kvinnor med födelseår från 1950 och framåt för de år som de är mellan 14 och 49 år och samtidigt bosatta i kommunen vid årets slut.
Fruktsamhet
Visar bidraget till kommunens summerade fruktsamhet för respektiive födelseår efter ålder. (TFR).
Ackumulerad fruktsamhet
Visar år för år den ackumulerade fruktsamheten för kvinnor födda respektive födelseår.
födelseår
1950
Saknas uppgifter för åren 1965, 1966 och 1967 för att kunna redovisas komplett på samma sätt som senare födelseår.
1951
Saknas uppgifter för åren 1966 och 1967 för att kunna redovisas komplett på samma sätt som senare födelseår.
1952
Saknas uppgifter för året 1967 för att kunna redovisas komplett på samma sätt som senare födelseår.
ålder
14 år
Åldern 14 år är inte inkluderad i beräkningen av summerad fruktsamhet.