Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkning och befolkningsprognos med utblick efter tid, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 75 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230328
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-03-28
Källa
Statistikgruppen, Analys och Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BPR07
Detaljerad information
prognos
Fotnoter

Fotnoter

Befolkningsutveckling för perioden 1968 till 2022, samt befolkningsprognos för perioden 2023 till 2032 och utblick för perioden 2033-2042.
Befolkningsprognosen inklusive utblick är framtagen av Linköpings kommun i mars 2023.