Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Demografisk analys efter tabellinnehåll, tabelluppgift, födelseår och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseår Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 59 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240327
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-27
Källa
SCB. Bearbetning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
TFR84
Fotnoter

Fotnoter

Avser födda barn under de år som kvinnorna har varit bosatta i Linköpings kommun. Kvinnor som fött barn bosatta i andra kommuner redovisas i detta sammanhang inte som att de har fött barn även om de flyttar till Linköping.

Summerad fruktsamhet (TFR) beräknas utifrån hur många barn som kvinnor i åldern 15-49 år föder under ett år i förhållande till det totala antalet kvinnor i åldern 15-49 år. Beräkningen sker för varje ettårsklass. Summeringen görs på ett sätt som att talet anses beskriva hur många barn totalt under sin levnad som en kvinna förväntas föda utifrån den fördelning som gäller för ett år. Här redovisat värde kan avvika något från beräkningar som görs utifrån moderns folkbokföringsort vid barnets födelse (modern kan ha flyttat före årsskiftet) och beräkningar utan åldersavgränsning.
tabellinnehåll
Grunduppgift
Visar uppgifter för respektive år.
Kumulativ uppgift
Visar kumulativa uppgifter för respektive år som är summerade för perioden från 1968 och framåt.
tabelluppgift
Födda barn
Avser levande födda barn under året i Linköpings kommun efter moderns ålder vid årets slut.
Antal kvinnor
Avser det totala antalet kvinnor med födelseår från 1950 och framåt för de år som de är mellan 15 och 49 år och samtidigt bosatta i kommunen vid årets slut. Den årliga ackumulerade uppgiften som redovisas är inte ackumulerad avseende antal kvinnor, utan i stället redovisas medelfolkmängden för antalet kvinnor med respektive födelseår.
Fruktsamhet
Visar bidraget till kommunens summerade fruktsamhet - som visas i totaluppgiften - för respektiive åldersgrupp. (TFR).
födelseår
1950
Saknas uppgifter för åren 1965, 1966 och 1967 för att kunna redovisas komplett på samma sätt som senare födelseår.
1951
Saknas uppgifter för åren 1966 och 1967 för att kunna redovisas komplett på samma sätt som senare födelseår.
1952
Saknas uppgifter för året 1967 för att kunna redovisas komplett på samma sätt som senare födelseår.
Totalt
Det som redovisas som totalt ackumulerade uppgifter avser i stället för fruktsamhet den genomsnittliga summerade fruktsamheten för de två senaste åren, samt för antalet barn det summerade antal barn för den redovisade perioden.
tid
Summa
Summerat antal födda barn för kvinnor bosatta i Linköping respektive år för respektive födelseår.
Genomsnitt
Visar det genomsnittliga antalet födda barn per år mellan 15 och 49 års ålder för respektive födelseår.
Antal år
Visar antalet år som kvinnor födda respektive år hittills har fött barn under de år som de har varit bosatta i Linköping.