Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Jämförelse av befolkningsprognoser efter prognosår, åldersgrupp, tabellinnehåll och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

prognosår Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

åldersgrupp

Totalt 17 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 47 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230328
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-03-28
Källa
Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BPR06
Detaljerad information
prognos
Fotnoter

Fotnoter

Linköpings kommun tar årligen fram en befolkningsprognos för de kommande tio åren samt en utblick för de närmast därefter följande åren. Oftast är utblicken också på tio år, men ibland omfattar den ytterligare något år.
I denna tabell jämförs samtliga befolkningsprognoser från 1997 och framåt med det verkliga utfallet respektive år. Tabellen innehåller information om både den totala folkmängden och antalet invånare i några för den kommunala verksamheten viktiga åldersgrupper.
Befolkningsprognosen antas årligen av Kommunstyrelsen och utgör ett grundläggande planeringsunderlag för den kommunala verksamheten.