Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter stadsdel, tid, typ och område.

  Välj variabler: Storlek: 79126 Uppdaterad: 2023-04-18

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  2. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  3. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. område: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)


 2. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter typ, stadsdel, område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 129479 Uppdaterad: 2023-04-18

  1. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. område: Pendlar annan kommun, Pendlar inom kommuen, Total pendling, Bor och arbetar i samma område, Summa bor och arbetar i kommunen (5)
  4. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)


 3. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter typ, stadsdel, tid, kön och område.

  Välj variabler: Storlek: 178090 Uppdaterad: 2023-04-27

  1. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. område: Pendlar annan kommun, Pendlar annan stadsdel, Arbetar på en ospecificerad eller växlande arbetsplats, Total pendling, ..., Summa bor och arbetar i kommunen (6)


 4. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter stadsdel, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 40326 Uppdaterad: 2023-04-18

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  2. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2021 (38)


 5. Procentuell andel pendlare efter stadsdel, tid, typ och område.

  Välj variabler: Storlek: 63908 Uppdaterad: 2023-04-27

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  3. typ: Andel av dagbefolkningen som pendlar från annat område, Andel av nattbefolkningen som pendlar till annat område, (2)
  4. område: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt annat område, (3)


 6. Riktad pendling inom kommunen efter tid, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 408570 Uppdaterad: 2023-04-17

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2021 (21)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)


 7. Pendling inom länet efter tid, stadsdel, riktning och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 133151 Uppdaterad: 2023-04-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Hela länet (14)


 8. Pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, stadsdel, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 125113 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 9. Procentuell fördelning efter pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, stadsdel, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 220096 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Genomsnittligt avstånd (km) (9)