Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

In- och utpendling efter typ, stadsdel, tid, kön och område.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 75 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240429
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE14
Fotnoter

Fotnoter

Arbetspendling. Uppgifterna för perioden 2010-2021 avser åldersgruppen 16-74 år, samt från och med 2022 åldersgruppen 15-74 år. Materialet har sekretessgranskats. Samtliga låga tal som ett eller två har ändrats och ersatts av andra tal.
område
Pendlar annan kommun
Antal personer som arbetspendlar över kommungräns till eller från en annan kommun.
Pendlar annan stadsdel
Antal personer som arbetspendlar över stadsdels-/tätortsgräns till eller från ett annat område i Linköpings kommun.
Arbetar på en ospecificerad eller växlande arbetsplats
Förvärvsarbetar på en ospecificerad eller växlande arbetsplats.
Total pendling
Summerat antal personer som antingen pendlar till eller från en annan del av Linköpings kommun eller till eller från en annan kommun. Ospecificerade och växlande arbetsplatser inkluderas i summan.
Bor och arbetar i samma område
Antalet personer i Linköpings kommun som både bor och förvärvsarbetar i samma stadsdel/tätort/landsbygdsområde.
Summa bor och arbetar i kommunen
Antalet personer som både bor och förvärvsarbetar i Linköpings kommunen.