Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

In- och utpendling efter stadsdel, tid, typ och område.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 75 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240429
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-29
Källa
SCB (OSDB/Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE10
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats för de fem senaste åren. Samtliga uppgifter för stadsdelar med en eller två pendlare har för den nämnda perioden justerats och ersatts av ett annat tal. Uppgifterna avser arbetspendling. Uppgifterna för perioden 1994-2009 avser åldern 16 år eller äldre, perioden 2010-2021 avser åldersgruppen 16-74 år, samt från och med 2022 avses åldersgruppen 15-74 år.