Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

In- och utpendling efter typ, stadsdel, område och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 75 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240429
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-29
Källa
SCB (OSDB/Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE12
Fotnoter

Fotnoter

Avser arbetspendling. Uppgifterna 1994-2009 avser åldern 16 år eller äldre, perioden 2010-2021 åldersgruppen 16-74 år, samt från och med 2022 åldersgruppen 15-74 år. Materialet har sekretessgranskats för de fem senaste åren. Låga tal som ett eller två har ändrats och ersatts av andra tal. Äldre uppgifter redovisas fullt ut.
område
Pendlar annan kommun
Antal personer som arbetspendlar över kommungräns till eller från en annan kommun.
Pendlar inom kommuen
Antal personer som arbetspendlar över stadsdels-/tätortsgräns till eller från ett annat område i Linköpings kommun.
Total pendling
Summerat antal personer som antingen pendlar till eller från en annan del av Linköpings kommun eller till eller från en annan kommun.
Bor och arbetar i samma område
Antalet personer i Linköpings kommun som både bor och förvärvsarbetar i samma stadsdel/tätort/landsbygdsområde.
Summa bor och arbetar i kommunen
Antalet personer som både bor och förvärvsarbetar i Linköpings kommunen.