Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

In- och utpendling efter stadsdel, typ och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 75 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240429
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-29
Källa
SCB (FoB, OSDB/Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE15
Fotnoter

Fotnoter

Avser arbetspendling. Uppgifterna för perioden 1975-2009 avser åldern 16 år eller äldre, perioden 2010-2021 avser åldersgruppen 16-74 år, samt från och med 2022 avses åldersgruppen 15-74 år. Materialet har sekretessgranskats för de fem senaste åren. Samtliga uppgifter för stadsdelar med en eller två arbetspendlande har för de fem senaste åren justerats och ersatts med ett annat tal
stadsdel
Uppgift saknas för samtliga landsbygdsområden 1975. 1980 avser de flesta uppgifterna för landsbygdsområden flera områden belägna i närheten av varandra. Materialet har sekretessgranskats för de fem senaste åren. Låga tal som ett eller två har ändrats och ersatts av andra tal. Äldre uppgifter redovisas fullt ut. Uppgifterna avser arbetspendling.
stadsdel
Restförda
Arbetsplatsen saknar nyckelkod (NYKO). Uppgift saknas för åren 1975-1980, 1986-1989, samt 1991-1993.
Ospecificerad arbetsplats
Uppgift saknas för åren 1975-1980, 1986-1989, samt 1991-1993. Särredovisas inte från och med 2022.
Växlande arbetskraft
Uppgift saknas för åren 1975-1980, 1986-1989, samt 1991-1993.