Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Riktad pendling inom kommunen efter tid, stadsdel och relationsstadsdel.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

relationsstadsdel

Totalt 75 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240429
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-29
Källa
SCB (OSDB/Östgötadatabasen)). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE58
Databas
OSDB/Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Talen ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet. Uppgifterna avser all riktad arbetspendling mellan olika stadsdelar/tätorter i kommunen. Pendling inom den egna stadsdelen/tätorten redovisas inte.
stadsdel
Den stadsdel som personen pendlar ifrån.
relationsstadsdel
Den stadsdel som personen pendlar till.
stadsdel
Hela kommunen
Hela kommunen avser flyttning över kommungräns. Flyttningen mellan olika stadsdelar eller tätorten inom Linköpings kommun ingår inte i uppgiften.