Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning efter pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, stadsdel, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

klassindelat pendlingsavstånd Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240619
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-06-19
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE75
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar fördelningen för klassindelat avstånd i meter för förvärvsarbetande mellan bostaden och arbetsplatsen. Dessutom redovisas det genomsnittliga pendlingsavståndet uttryckt i kilometer. Avståndet är mätt fågelvägen.
klassindelat pendlingsavstånd
Uppgifterna inkluderar dem som både bor och arbetar i samma stadsdel/tätort.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar. I förekommande fall pendlar de ut från området.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. I förekommande fall pendlar de in till området.
klassindelat pendlingsavstånd
Genomsnittligt avstånd (km)
Uppgifterna visar uttryckt i kilometer det genomsnittliga avståndet som förvärvsarbetande har mellan bostaden och arbetsplatsen.