Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell andel pendlare efter stadsdel, tid, typ och område.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230427
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-04-27
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE25
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar hur stor andel av dagbefolkningen som arbetspendlar in till området respektive hur andel av den förvärvsarbetande nattbefolkningen som arbetspendlar ut från området.
typ
Andel av dagbefolkningen som pendlar från annat område
Visar hur stor andel, uttryckt i procent, av dem med arbetsplats i området (dagbefolkningen) som har sin bostad i ett annat område och arbetspendlar till området för att förvärvsarbeta.
Andel av nattbefolkningen som pendlar till annat område
Visar hur stor andel, uttryckt i procent, av dem som har sin bostad i området (nattbefolkningen) som har sin arbetsplats i ett annat område och arbetspendlar från området för att förvärvsarbeta.
område
Inom kommunen
Andel, uttryckt i procent, av dem förvärvsarbetande som arbetspendlar mellan mellan olika områden inom Linköpings kommun.
Annan kommun
Andel, uttryckt i procent, av dem förvärvsarbetande som arbetspendlar kommungräns.