Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hushåll efter tabelluppgift, personantal och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2321 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  2. personantal: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (9)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 2. Procentuell fördelning av hushåll efter tabelluppgift, personantal och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1745 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. tabelluppgift: Andel hushåll, Andel personer, (2)
  2. personantal: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (9)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 3. Hushåll efter hushållstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1775 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i hushåll, (2)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 4. Procentuell fördelning av hushåll efter hushållstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1265 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  2. tabelluppgift: Andel hushåll, Andel personer, (2)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 5. Hushåll efter tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2276 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. tabelluppgift: Antal hushåll, Boende i huhåll, Ej boende i hushåll/uppgift saknas, Antal personer per hushåll, (4)
  2. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 6. Hushåll efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 2073 Uppdaterad: 2020-05-30

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i huhåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 7. Hushåll efter tabelluppgift, tid, upplåtelseform, hushållstyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 21341 Uppdaterad: 2020-05-31

  1. tabelluppgift: Antal, Procent efter upplåtelseform, Procent efter hushållstyp, Procent efter byggnadsperiod, (4)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)


 8. Hushåll efter tid, byggnadsperiod, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 4935 Uppdaterad: 2020-06-08

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Uppgift saknas, Samtliga, (4)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 9. Boende per hushåll efter tid, byggnadsperiod, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 3968 Uppdaterad: 2020-12-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  3. tabelluppgift: Antal personer per hushåll, Hushållskvot, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 10. Hushåll efter antal barn per hushåll och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1785 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. antal barn per hushåll: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, ..., Totalt (7)
  2. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 11. Procentuell fördelning av hushåll efter antal barn och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1124 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. antal barn: 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt, (4)
  2. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 12. Hushåll efter tid, hushållstyp och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 2544 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammaboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt (5)


 13. Hushåll efter tid, hushållstyp, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 3201 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammaboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hushållstyp, Procent beräknad på antal barn, (2)
  4. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt (5)


 14. Hushåll efter tid, upplåtelseform, barnförekomst, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 4309 Uppdaterad: 2020-10-07

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. barnförekomst: Utan barn i åldern 0-17 år, Barn i åldern 0-17 år finns i hushållet, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, (2)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 15. Hushåll efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 6374 Uppdaterad: 2020-09-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 16. Hushåll efter tid, hushållstyp, kön och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 7262 Uppdaterad: 2021-05-07

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 17. Hushåll efter tid och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 4638 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. tid: 1913, 1920, 1924, 1933, ..., 2020 (24)
  2. hushållsstorlek: Antal hushåll, Boende i bostadshushåll, Boende per hushåll, 1 person, ..., 7+ personer (10)


 18. Boende i bostadshushåll i flerbostadshus efter tid, bostadsarea, tabelluppgift, upplåtelseform och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 27659 Uppdaterad: 2020-06-05

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. upplåtelseform: Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (3)
  5. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)


 19. Boende i bostadshushåll efter tid, hushållstyp, upplåtelseform, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 14432 Uppdaterad: 2020-05-14

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 20. Boende per bostadshushåll efter tid, hushållstyp, upplåtelseform och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 9897 Uppdaterad: 2020-05-14

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 21. Antal hushåll efter tid, kön, referenspersonens ålder, detaljerad hushållstyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 39293 Uppdaterad: 2020-10-14

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65 år eller äldre, Totalt (5)
  4. detaljerad hushållstyp: Ensamstående utan barn, Ensamstående med barn 0-24 år, Ensamstående med barn 25 år eller äldre, Sammanboende utan barn, ..., Totalt (10)
  5. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 22. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 2233 Uppdaterad: 2020-09-25

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Genomsnitt per hushåll, kvm, Genomsnitt per person, kvm, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 23. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 2336 Uppdaterad: 2020-09-25

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Genomsnitt per hushåll, kvm, Genomsnitt per person, kvm, (2)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 24. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, kön, referenspersonens ålder och detaljerad hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 5214 Uppdaterad: 2020-10-14

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65 år eller äldre, Totalt (5)
  4. detaljerad hushållstyp: Ensamstående utan barn, Ensamstående med barn 0-24 år, Ensamstående med barn 25 år eller äldre, Sammanboende utan barn, ..., Totalt (10)


 25. Hushåll efter tid, detaljerad hushållstyp, tabelluppgift och övergripande hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 2374 Uppdaterad: 2021-05-07

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. detaljerad hushållstyp: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, (2)
  4. övergripande hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 26. Bostadsbrist efter tid, referenspersonens ålder, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 2925 Uppdaterad: 2020-10-07

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Totalt (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 27. Bostadsbrist efter tid, detaljerad hushållstyp, tabelluppgift och övergripande hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 2644 Uppdaterad: 2020-10-07

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. detaljerad hushållstyp: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. övergripande hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 28. Bostadsbrist efter tid, bakgrund, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 2379 Uppdaterad: 2020-10-07

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 29. Segregationsindex efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3080 Uppdaterad: 2020-06-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. tabelluppgift: Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Äganderätt, Bostadrätt, ..., Kön (13)