Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och bakgrund.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230517
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-17
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HH26
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar hur stor den genomsnittliga bostadsytan är per hushåll respektive per person. Uppgifterna redvisas i form av kvadratmeter per hushåll respektive kvadratmeter per person.
upplåtelseform
Uppgift saknas särredovisas inte i tabellen. Däremot ingår uppgift saknas som en del i det som redovisas som totalt.
bakgrund
Utländsk bakgrund
Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
Svensk bakgrund
Svensk bakgrund avser personer födda i Sverige där båda eller minst en av föräldrarna är födda i Sverige.