Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Boende i bostadshushåll i flerbostadshus efter tid, bostadsarea, tabelluppgift, upplåtelseform och lägenhetsstorlek.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

bostadsarea

Totalt 21 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 3 Valda

Sök

lägenhetsstorlek

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230517
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-17
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HH24
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna baseras på boende i bostadshushåll. Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra värden.
upplåtelseform
Uppgift saknas samt ett i flerbostadshus mindre antal boende i äganderätt särredovisas inte, men båda grupperna ingår i den redovisade totalsumman.
lägenhetsstorlek
Uppgift saknas avseende lägenhetsstorlek ingår inte i de redovisade uppgifterna.
tabelluppgift
Antal boende per hushåll
Använd inte grupperingsregister för att summera antal boende per hushåll, då den uppgiften inte automatiskt blir korrekt. Gör i stället den beräkningen på egen hand.