Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Segregationsindex efter tid och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230626
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-26
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning, beräkning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SIX12
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Segregationsindex överensstämmer med det som på engelska brukar kallas Index of dissimilarity.
tabelluppgift
Utrikes födda
Synonymt med begreppet boendesegregationsindex.
Äganderätt
Avser hushåll i upplåtelseformen äganderätt (småhus).
Bostadrätt
Avser hushåll i upplåtelseformen bostadsrätt.
Hyresrätt
Avser hushåll i upplåtelseformen hyresrätt.
Sammanboende
Avser sammanboende hushåll.
Förgymnasial utb
Avser personer i åldern 16-74 år.
Lång eftergymnasial utb
Avser personer i åldern 16-74 år.
Öppet arbetslösa 18-64 år
Avser personer i åldern 18-64 år.
Arbetslöshet inkl åtgärder 18-64 år
Avser personer i åldern 18-64 år.
Öppet arbetslösa 18 - 24 år
Avser personer i åldern 18-24 år.
Arbetslöshet inkl åtgärder 18-24 år
Avser personer i åldern 18-24 år.