Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av hushåll efter tid, hushållstyp, tabelluppgift och referenspersonens ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

referenspersonens ålder Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240520
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-05-20
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning och beräkning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HH18
Fotnoter

Fotnoter

Hushållsmarkeringen sätts i registret på den äldsta personen i hushållet. Det är därmed åldern för den äldsta personen i hushållet som avgör vilken ålder som beräkningen i denna sammanställning har utgått ifrån.
tabelluppgift
Procent efter hushållstyp
Procent beräknad för respektive åldersgrupp utifrån fördelningen av hushållstyper i kommunen. 100 procent är samtliga hushållstyper.
Procent efter ålder
Procent beräknad för respektive hushållstyp utifrån fördelningen av åldern för hushållens referenspersoner i kommunen. 100 procent är samtliga hushåll med referensperson 16 år eller äldre.
referenspersonens ålder
16-19 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 16-19 år.
20-24 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 20-24 år.
25-29 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 25-29 år.
30-34 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 30-34 år.
35-39 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 35-39 år.
40-44 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 40-44 år.
45-49 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 45-49 år.
50-54 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 50-54 år.
55-59 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 55-59 år.
60-64 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 60-64 år.
65-69 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 65-69 år.
70-74 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 70-74 år.
75-79 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 75-79 år.
80-84 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 80-84 år.
85-89 år
Hushåll där referenspersonen är i åldern 85-89 år.
90-w år
Hushåll där referenspersonen är 90 år eller äldre.
Totalt 16- w år
Samtliga hushåll där referenspersonen är 16 år eller äldre.
Totalt 20-w år
Samtliga hushåll där referenspersonen är 20 år eller äldre.
Totalt 25-w år
Samtliga hushåll där referenspersonen är 25 år eller äldre.
Totalt 30-w år
Samtliga hushåll där referenspersonen är 30 år eller äldre.
Totalt 20-64 år
Samtliga hushåll där referenspersonen är i åldern 20 till 64 år.
Totalt 65-w år
Samtliga hushåll där referenspersonen är 65 år eller äldre.
Totalt 80-w år
Samtliga hushåll där referenspersonen är 80 år eller äldre.
Totalt 85-w år
Samtliga hushåll där referenspersonen är 85 år eller äldre.