Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hushåll efter tid och hushållsstorlek.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

hushållsstorlek Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240322
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-22
Källa
Statistiska Centralbyrån (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HH22
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna har genom åren tagits fram utifrån olika modeller för att beskriva ett hushåll. I ett längre perspektiv ger informationen ändå en bra överblick om utvecklingen av antalet hushåll. Uppgifterna till och med 1952 avser dåvarande Linköpings stad. Uppgifterna 1960-1970 avser Linköpings kommunblock samt från 1975 och därefter Linköpings kommun enligt nuvarande administrativa gränser.
hushållsstorlek
Boende per hushåll
Visar det genomsnittliga antalet boende per hushåll.
1 person
Visar antalet hushåll bestående av en person.
2 personer
Visar antalet hushåll bestående av två personer.
3 personer
Visar antalet hushåll bestående av tre personer.
4 personer
Visar antalet hushåll bestående av fyra personer.
5 personer
Visar antalet hushåll bestående av fem personer.
6 personer
Visar antalet hushåll bestående av sex personer.
7+ personer
Visar antalet hushåll bestående av sju eller fler personer.