Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hushåll efter tid, hushållstyp och antal barn.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

antal barn Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240322
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-22
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HH09
Databas
SSD
Fotnoter

Fotnoter

En ny modell för att ta fram uppgifterna om hushåll används från och med 2016. Framförallt blir det betydligt färre med uppgift saknas enligt den nya modellen. De tidigare redovisade uppgifterna för hushållsstatistiken 2011 till 2015 har reviderats enligt den nya modellen. Det innebär att den uppgift avseende hela kommunen som redovisas i delområdesstatistiken inte överensstämmer med dessa uppgifter för hela kommunen 2014 och 2015.
hushållstyp
Hushållstyp anger hushållets sammansättning. Variabeln delas in i hushållstyperna Ensamstående (inklusive ensamboende), Sammanboende och Övriga hushåll, alla med eller utan barn.