Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande efter tid, basområde, typ och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 211222 Uppdaterad: 2022-04-21

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 2. Förvärvsarbetande efter typ, basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 201849 Uppdaterad: 2022-04-21

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettopendling, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  3. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 3. Förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 446853 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 4. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 775697 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 5. Befolkningen 20-64 år efter basområde, tid, kön och sysselsättningsstatus.

  Välj variabler: Storlek: 181427 Uppdaterad: 2022-04-21

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)


 6. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 124792 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Östergötlands län (286)
  2. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Befolkningen 20-64 år efter sysselsättningsstatus, basområde, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 382750 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 8. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter basområde, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 207063 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 9. Förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 493272 Uppdaterad: 2022-04-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 10. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 799711 Uppdaterad: 2022-04-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 11. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter typ, basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 188565 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  3. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 12. Befolkningen 30-64 år efter tid, basområde, tabelluppgift, tabellinnehåll och kön.

  Välj variabler: Storlek: 215615 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tabellinnehåll: Förvärvsarbetande, Samtliga, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 13. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter typ, basområde, tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 166013 Uppdaterad: 2022-04-24

  1. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. område: Pendlar annan kommun, Pendlar annan stadsdel, Pendlar annan del av samma stadsdel, Bor och arbetar i samma basområde, ..., Total pendling (7)


 14. Riktad pendling inom kommunen efter tid, basområde och relationsbasområde.

  Välj variabler: Storlek: 997263 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. relationsbasområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)


 15. Pendling inom länet efter tid, basområde, riktning och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 190610 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Hela länet (14)


 16. Pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, basområde, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 169061 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 17. Procentuell fördelning efter pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, basområde, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 324633 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Genomsnittligt avstånd (km) (9)