Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande efter tid, basområde, typ och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 218223 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 2. Förvärvsarbetande efter typ, basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 206702 Uppdaterad: 2023-02-28

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettopendling, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  3. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 3. Förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 461243 Uppdaterad: 2023-02-28

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 4. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 791879 Uppdaterad: 2023-03-01

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 5. Befolkningen 20-64 år efter basområde, tid, kön och sysselsättningsstatus.

  Välj variabler: Storlek: 186142 Uppdaterad: 2023-02-28

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)


 6. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 126918 Uppdaterad: 2023-02-28

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Östergötlands län (291)
  2. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Befolkningen 20-64 år efter sysselsättningsstatus, basområde, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 393269 Uppdaterad: 2023-02-28

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 8. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter basområde, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 211938 Uppdaterad: 2023-02-28

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 9. Förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 504241 Uppdaterad: 2023-02-28

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 10. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 817367 Uppdaterad: 2023-03-01

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 11. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter typ, basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 192015 Uppdaterad: 2023-03-01

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  3. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 12. Befolkningen 30-64 år efter tid, basområde, tabelluppgift, tabellinnehåll och kön.

  Välj variabler: Storlek: 231409 Uppdaterad: 2023-02-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tabellinnehåll: Förvärvsarbetande, Samtliga, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 13. Befolkningen efter tid, basområde, sysselsättningsstatus, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 1116307 Uppdaterad: 2023-02-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 14. Förvärvsfrekvens för befolkningen efter tid, basområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 677496 Uppdaterad: 2023-03-01

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16-74 år (13)