Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter typ, basområde, tid och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

basområde Markera minst ett värde

Totalt 220 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240419
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-04-19
Källa
SCB (RAMS / AMPAK / OSDB). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA95
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar uttryckt i procent hur hög andel av de förvärvsarbetande i de olika basområdena som är män respektive kvinnor.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.