Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, basområde, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

basområde Markera minst ett värde

Totalt 220 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230426
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-04-26
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FP06
Fotnoter

Fotnoter

Procenten har beräknats utifrån respektive åldersgrupps andel av det totala antalet förvärvsarbetande i basområdet. Det gäller även för respektive kön att andelen har beräknats utifrån samtliga förvärvsarbetande. Tabellen visar exempelvis hur stor andel som är förvärvsarbdetande kvinnor i åldern 45-49 år av det totala antalet förvärvsarbetande i basområdet.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser förvärvsarbetande som är bosatta i basområdet oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser förvärvsarbetande som har sin arbetsplats i basområdet oavsett var de är bosatta.