Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, basområde, typ och näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

basområde Markera minst ett värde

Totalt 220 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230508
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-08
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA95
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

2010 ingår även ett mindre antal förvärvsarbetande i åldern 75 år eller äldre. Från och med 2011 avser uppgifterna personer i åldern 16-74 år.
Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal.
typ
Nattbefolkning
Avser förvärvsarbetande med bostad inom basområdet.
Dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande med arbetsplats inom basområdet.