Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen 30-64 år efter tid, basområde, tabelluppgift, tabellinnehåll och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabellinnehåll

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230427
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-04-27
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FP16
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Procentuppgiften för förvärvsarbetande visar förvärvsfrekvensen (förvärvsintensiteten) för personer i åldern 30-64 år. För samtliga är procentsiffran utifrån detta perspektiv alltid 100 varför det inte redovisas i tabellen.
Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal.
tabelluppgift
Procent
Procent för förvärvsarbetande visar förvärvsfrekvensen. Synonyma begrepp är förvärvsintensitet och sysselsättningsgrad.
tabellinnehåll
Samtliga
Samtliga innehåller även ej förvärvsarbetande, vilka inte särredovisas i denna tabell.