Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter typ, basområde, tid och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

basområde

Totalt 220 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230414
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-04-14
Källa
SCB (RAMS / AMPAK / OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FA95
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har för de senaste fem åren ersatts av andra tal. Äldre uppgifter redovisas fullt ut.
Större förändringar i indelningen har bland annat gjorts inför åren 2000, 2016 och 2021. Det har i några få fall även medfört att områden flyttats från en stadsdel till en annan. De redovisade uppgifterna för basområdena har utifrån de senaste indelningsförändringarna reviderats från 2005 och framåt.
Uppgifterna 1994-2010 avser förvärvsarbetande 16 år eller äldre. Från och med 2011 avser uppgifterna förvärvsarbetande i åldern 16-74 år.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
Nettopendling
Nettopendling definieras i denna tabell som skillnaden mellan dag- och nattbefolkning.