Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Procentuell fördelning av befolkningen i 5-årsklasser efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 282712 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Riket (57)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 2. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 183333 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Riket (57)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Samtliga (13)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 218515 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (16)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 28132 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, Kvinnor per 1000 män, (4)


 5. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 53026 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)


 6. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 87970 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, Försörjningskvot (5)


 7. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 53595 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 8. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 71599 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 9. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 42383 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)


 10. Procentuell fördelning av utrikes födda efter tid, område och vistelsetid i Sverige.

  Välj variabler: Storlek: 31973 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. vistelsetid i Sverige: 0-4 år, 5-9 år, 10-19 år, 20 år eller mer, Samtliga (5)


 11. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, födelseland och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 346922 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. födelsedecennium: Född 1900-04, Född 1905-09, Född 1910-14, Född 1915-19, ..., Totalt (26)


 12. Procentuell fördelning enligt befolkningsprognos efter område, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 87028 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Hela länet (34)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2032 (28)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 13. Procentuell fördelning enligt befolkningsprognos efter tid, område och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 52190 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2032 (28)
  2. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Hela länet (26)
  3. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (15)


 14. Procentuell fördelning enligt befolkningsprognos efter tid, område och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 46891 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2032 (28)
  2. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Hela länet (34)
  3. åldersgrupp: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, ..., Schablonkostad per capita, tkr (7)


 15. Allmänna födelse- och flyttningstal efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 29949 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Allmänna födelsetalet, Allmänna dödstalet, Allmänna födelseöverskottstalet, Allmänna inflyttningstalet, ..., Allmänna folkökningstalet (7)


 16. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, riktning, område, kön och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 132664 Uppdaterad: 2023-09-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. flyttningsområde: Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, Annat län, ..., Samtliga flyttande (6)


 17. Procentuell fördelning av flyttande förvärvsarbetande efter tid, riktning, område och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 48832 Uppdaterad: 2023-09-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, Annat län, ..., Samtliga flyttande (6)


 18. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, riktning, område, ålder och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 219525 Uppdaterad: 2023-09-25

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 19. Procentuell andel kvarboende efter tid, kön, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 469960 Uppdaterad: 2023-09-25

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 20. Procentuell andel kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 765269 Uppdaterad: 2023-09-25

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 21. Procentuell andel kvarboende efter tid, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 38151 Uppdaterad: 2023-09-25

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal personer totalt, Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (3)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 22. Ackumulerad flyttning efter tid, riktning, område, kön och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 196040 Uppdaterad: 2023-06-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 23. Ackumulerad flyttning av förvärvsarbetande efter tid, riktning, område och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 68074 Uppdaterad: 2023-06-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 24. Ackumulerad flyttning efter tid, riktning, område, ålder och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 234549 Uppdaterad: 2023-06-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 25. Ackumulerad flyttning efter tid, riktning, område, upplåtelseform och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 128280 Uppdaterad: 2023-06-30

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)
  5. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 26. Ackumulerad flyttning efter tid, riktning, område, födelseland och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 129896 Uppdaterad: 2023-06-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 27. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 13291 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 28. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 18289 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (6)


 29. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och förekomst av barn 0-17 år.

  Välj variabler: Storlek: 11355 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. förekomst av barn 0-17 år: Har hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Utan hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Samtliga, (3)


 30. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 15275 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 31. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 18207 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 32. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 52273 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende/Övriga hushåll, Samtliga, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 33. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 25502 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: Före 1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Samtliga (13)


 34. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 17732 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (8)


 35. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, mått, upplåtelseform och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 121692 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Andel inom respektive upplåtelseform, Andel inom respektive byggnadsperiod, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)
  5. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (8)


 36. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, hustyp och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 47812 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Samtliga, (3)
  4. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (8)


 37. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, upplåtelseform och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 142325 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 38. Procentuell fördelning gällande trångbodda hushåll efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 8088 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Andel trångbodda av samtliga hushåll, Andel trångbodda av hushåll med barn, Andel trångbodda av hushåll utan barn, (3)


 39. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och bilinnehav.

  Välj variabler: Storlek: 11582 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. bilinnehav: Med en bil, Med två bilar eller fler, Summa har minst en bil, Utan bil, Samtliga (5)


 40. Procentuell fördelning av gymnasieelever efter tid, område och gymnasiekommun.

  Välj variabler: Storlek: 26287 Uppdaterad: 2019-11-15

  1. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. gymnasiekommun: Linköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun, Åtvidabergs kommun, ..., Totalt (10)


 41. Antal och andel behöriga 16-åringar till gymnasiets yrkesprogram efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 35825 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 42. Andel arbetslösa av befolkningen 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 15796 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 43. Andel med förtidspension av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 16416 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 44. Andel med socialbidrag av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 15889 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 45. Andel med socialbidrag av befolkningen i åldern 18 år eller äldre efter tid, område och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 22081 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har inte haft socialbidrag, Långvarigt av dem som har socialbidrag, (4)


 46. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 32013 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (11)


 47. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, mått, kön och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 151692 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Andel inom kön, Andel inom inkomstkälla, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 48. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, mått, födelseland och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 150488 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Andel inom födelseland, Andel inom inkomstkälla, (2)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  5. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 49. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, ålder och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 116541 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 18-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga (5)
  4. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 50. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-79 år efter tid, område, etableringsgrad och huvudanknytning till arbetsmarknaden.

  Välj variabler: Storlek: 67996 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. etableringsgrad: Väl etablerad, Svagt etablerad, Samtliga, (3)
  4. huvudanknytning till arbetsmarknaden: Helårsanställd, Nyanställd, Avgången, Delårsanställd, ..., Samtliga (7)


 51. Procentuell fördelning av befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 93801 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)


 52. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, ålder och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 528178 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (18)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)