Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Procentuell fördelning av befolkningen i 5-årsklasser efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 219885 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 2. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 142692 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Samtliga (13)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 22655 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, Kvinnor per 1000 män, (4)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 42233 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)


 5. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 69950 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, Försörjningskvot (5)


 6. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 42714 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 7. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 57030 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 8. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 33983 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)


 9. Procentuell fördelning av utrikes födda efter tid, område och vistelsetid i Sverige.

  Välj variabler: Storlek: 25679 Uppdaterad: 2020-03-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. vistelsetid i Sverige: 0-4 år, 5-9 år, 10-19 år, 20 år eller mer, Samtliga (5)


 10. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, födelseland och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 264424 Uppdaterad: 2020-05-13

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. födelsedecennium: Född 1900-04, Född 1905-09, Född 1910-14, Född 1915-19, ..., Totalt (25)


 11. Procentuell fördelning enligt befolkningsprognos efter område, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 78083 Uppdaterad: 2020-06-26

  1. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Hela länet (34)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2029 (25)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 12. Procentuell fördelning enligt befolkningsprognos efter tid, område och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 39901 Uppdaterad: 2020-06-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2029 (25)
  2. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Mjölby kommun (25)
  3. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)


 13. Procentuell fördelning enligt befolkningsprognos efter tid, område och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 42105 Uppdaterad: 2020-06-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2029 (25)
  2. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Hela länet (34)
  3. åldersgrupp: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, ..., Schablonkostad per capita, tkr (7)


 14. Allmänna födelse- och flyttningstal efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 24000 Uppdaterad: 2020-05-26

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Allmänna födelsetalet, Allmänna dödstalet, Allmänna födelseöverskottstalet, Allmänna inflyttningstalet, ..., Allmänna folkökningstalet (7)


 15. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, riktning, område, kön och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 102790 Uppdaterad: 2020-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. flyttningsområde: Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, Annat län, ..., Samtliga flyttande (6)


 16. Procentuell fördelning av flyttande förvärvsarbetande efter tid, riktning, område och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 38392 Uppdaterad: 2020-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, Annat län, ..., Samtliga flyttande (6)


 17. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, riktning, område, ålder och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 169851 Uppdaterad: 2020-05-26

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 18. Ackumulerad flyttning efter tid, riktning, område, kön och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 146586 Uppdaterad: 2020-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 19. Ackumulerad flyttning av förvärvsarbetande efter tid, riktning, område och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 50320 Uppdaterad: 2020-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 20. Ackumulerad flyttning efter tid, riktning, område, ålder och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 175204 Uppdaterad: 2020-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 21. Ackumulerad flyttning efter tid, riktning, område, upplåtelseform och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 71896 Uppdaterad: 2020-05-26

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)
  5. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 22. Ackumulerad flyttning efter tid, riktning, område, födelseland och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 96740 Uppdaterad: 2020-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  5. flyttningsområde: Inom egen kommun, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Annat land, Samtliga flyttare (5)


 23. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 9536 Uppdaterad: 2020-04-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 24. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 12906 Uppdaterad: 2020-04-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (6)


 25. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och förekomst av barn 0-17 år.

  Välj variabler: Storlek: 8270 Uppdaterad: 2020-04-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. förekomst av barn 0-17 år: Har hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Utan hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Samtliga, (3)


 26. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 10871 Uppdaterad: 2020-05-26

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 27. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 12826 Uppdaterad: 2020-04-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 28. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 35739 Uppdaterad: 2020-04-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende/Övriga hushåll, Samtliga, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 29. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 14619 Uppdaterad: 2020-05-25

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: Före 1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Samtliga (12)


 30. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 10117 Uppdaterad: 2020-05-25

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (7)


 31. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, mått, upplåtelseform och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 63278 Uppdaterad: 2020-05-26

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Andel inom respektive upplåtelseform, Andel inom respektive byggnadsperiod, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)
  5. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (7)


 32. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, hustyp och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 25900 Uppdaterad: 2020-05-26

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Samtliga, (3)
  4. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (7)


 33. Procentuell fördelning gällande trångbodda hushåll efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5625 Uppdaterad: 2020-05-13

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Andel trångbodda av samtliga hushåll, Andel trångbodda av hushåll med barn, Andel trångbodda av hushåll utan barn, (3)


 34. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och bilinnehav.

  Välj variabler: Storlek: 6823 Uppdaterad: 2020-04-20

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. bilinnehav: Med en bil, Med två bilar eller fler, Summa har minst en bil, Utan bil, Samtliga (5)


 35. Procentuell fördelning av gymnasieelever efter tid, område och gymnasiekommun.

  Välj variabler: Storlek: 26287 Uppdaterad: 2019-11-15

  1. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. gymnasiekommun: Linköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun, Åtvidabergs kommun, ..., Totalt (10)


 36. Antal och andel behöriga 16-åringar till gymnasiets yrkesprogram efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 30639 Uppdaterad: 2020-06-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 37. Andel arbetslösa av befolkningen 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 13380 Uppdaterad: 2020-04-24

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 38. Andel med förtidspension av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 13998 Uppdaterad: 2020-04-24

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 39. Andel med socialbidrag av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 13369 Uppdaterad: 2020-04-24

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 40. Andel med socialbidrag av befolkningen i åldern 18 år eller äldre efter tid, område och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 18605 Uppdaterad: 2020-04-24

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har inte haft socialbidrag, Långvarigt av dem som har socialbidrag, (4)


 41. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 23693 Uppdaterad: 2020-04-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (11)


 42. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, mått, kön och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 107528 Uppdaterad: 2020-04-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Andel inom kön, Andel inom inkomstkälla, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 43. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, mått, födelseland och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 106718 Uppdaterad: 2020-04-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Andel inom födelseland, Andel inom inkomstkälla, (2)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  5. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 44. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, ålder och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 82917 Uppdaterad: 2020-04-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 18-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga (5)
  4. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 45. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-79 år efter tid, område, etableringsgrad och huvudanknytning till arbetsmarknaden.

  Välj variabler: Storlek: 49026 Uppdaterad: 2020-04-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. etableringsgrad: Väl etablerad, Svagt etablerad, Samtliga, (3)
  4. huvudanknytning till arbetsmarknaden: Helårsanställd, Nyanställd, Avgången, Delårsanställd, ..., Samtliga (7)


 46. Procentuell fördelning av befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 78633 Uppdaterad: 2020-05-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)