Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell andel kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

tid i nuvarande fastighet Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20210820
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2021-08-20
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
FLYP488
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar hur hög andel av dem boende som har varit bosatta i nuvarande fastighet under redovisat antal år. Personer som tillhör någon annan grupp än <1 år har varit kvarboende i fastigheten under det senast redovisade året.
tid i nuvarande fastighet
Uppgiften avser antalet år som personen har haft sin bostad i den fastighet som personen bodde i vid årets slut respektive år.
Klassgränserna ska tolkas på följande sätt, exempelvis att beräkningen för 1-2 år baseras på personer som bott minst ett år i fastigheten men ännu inte nått upp till en kvarboendetid på två år.
område
Hela länet
Hela länet avser när det gäller flyttning eget område samtliga som flyttat någonstans inom länet. När det gäller annan del av LA avser hela länet summan av dem som inom länet flyttat till/från någon av de fem ingående kommunerna i den centrala delen av LA-Linköping (Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda) förutom den egna kommunen. Det som för hela länet redovisas för annan del av länet avser flyttning inom länet exklusive de fem kommunerna som nämns ovan.