Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning enligt befolkningsprognos efter område, tid och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

område Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

ålder

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20211011
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2021-10-11
Källa
Källa: SCB samt egna befolkningsprognoser för Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun, Åtvidabergs kommun, Kinda kommun och dess delområden. Övriga kommuners prognoser är från SCB:s framskrivning av folkmängden i alla landets kommuner. Uppgiften för länet avser en summering av de olika kommunernas befolkningsprognoser. Prognoser som kan ha tagits fram utifrån olika premisser för antaganden och metoder. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Linköpings kommun.
Matris
GK01
Fotnoter

Fotnoter

Befolkningsutveckling för perioden 2005 till 2020 samt befolkningsprognos för perioden 2021 till 2030.
ålder
På grund av avrundning för enskilda tal i respektive åldersklass kan totalsiffran för ett område i vissa fall skilja sig något åt från summan för de olika åldersklasserna.