Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal och andel behöriga 16-åringar till gymnasiets yrkesprogram efter tid, område, tabelluppgift och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20210824
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2021-08-24
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
GR85
Fotnoter

Fotnoter

Beräkningen av andelen behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram utgår från de 16-åringar som ingår i elevregistret för årskurs 9. Till och med 2011 avser redovisningen andelen behöriga till gymnasiet.

För att en elev skall vara behörig till gymnasieskolan krävs betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. För yrkesprogrammen krävs dessutom godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta.

Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än fem redovisas inte.
tabelluppgift
Antal
Visar antalet 16-åringar som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram.
Procent
Visar andelen 16-åringar som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram.