Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, födelseland och födelsedecennium.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök

födelsedecennium

Totalt 26 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20210409
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2021-04-09
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
GK22
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser den 31 december respektive år. Respektive födelsedecennium har delats upp i två halvor om fem år i respektive halva.
födelsedecennium
Respektive decennium har delats upp i två lika stora halvor om fem år i varje.
födelseland
Inrikes födda
Avser personer födda i Sverige.
Utrikes födda
Avser personer födda i ett annat land än Sverige.