Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, upplåtelseform och bostadsarea.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

bostadsarea Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20211004
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2021-10-04
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HH76
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3.
upplåtelseform
Gällande upplåtelseform redovisas inte uppgift saknas i tabellen. Däremot ingår uppgift saknas i det som redovisas som totalt.
upplåtelseform
Totalt
I totalt inkluderas även uppgift saknas som gällande upplåtelseform inte särredovisas i tabellen.