Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, riktning, område, invandringstidpunkt och flyttningsområde.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

invandringstidpunkt Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

flyttningsområde Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20210528
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2021-05-28
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FLY120
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen. Uppgifterna avser både personer födda i Sverige och personer födda i annat land.
område
Hela länet
Hela länet avser när det gäller flyttning eget område samtliga som flyttat någonstans inom länet. När det gäller annan del av LA avser hela länet summan av dem som inom länet flyttat till/från någon av de fem ingående kommunerna i den centrala delen av LA-Linköping (Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda) förutom den egna kommunen. Det som för hela länet redovisas för annan del av länet avser flyttning inom länet exklusive de fem kommunerna som nämns ovan.
invandringstidpunkt
Invandrat under de senaste två åren
Person som invandrat till Sverige under de senaste två åren. Även personer födda i Sverige som återvandrat till Sverige inkluderas i uppgiften. Exempelvis avser uppgiften för 2017 personer som invandrat under perioden 2015-2017.
Invandrat för tre år sedan eller mer
Person som invandrat till Sverige för tre år sedan eller mera. Även personer födda i Sverige som återvandrat till Sverige inkluderas i uppgiften. Exempelvis avser uppgiften för 2017 personer som invandrat 2014 eller tidigare.
flyttningsområde
Inom egen kommun
Inkluderar samtliga personer som flyttat inom den egna kommunen, dvs. både de som flyttat inom det egna området eller till/från en annan del av kommunen.