Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, riktning, område, flyttningsområde och byggnadsperiod.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

flyttningsområde Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

byggnadsperiod

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230602
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-02
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FLY121
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
område
Hela länet
Hela länet avser summerad flyttning för kommunerna i länet.
flyttningsområde
Inom egen kommun
Inkluderar även flyttning inom det egna området.
Annan kommun
Avser summerad flyttning i relation annan kommun i Sverige och i relation till ett annat land.