Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, riktning, område, utbildningsnivå och flyttningsområde.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

flyttningsområde Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230602
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-02
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FLY120
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen. Uppgifterna avser hela befolkningen, dvs. även de som är yngre än 16 år och inte ingår i utbildningsregistret. Dem som är yngre än 16 ingår bland dem som redovisas under benämningen uppgift saknas.
utbildningsnivå
Avser utbildningsnivå vid årets slut.
område
Hela länet
Hela länet avser när det gäller flyttning eget område samtliga som flyttat någonstans inom länet. När det gäller annan del av LA avser hela länet summan av dem som inom länet flyttat till/från någon av de fem ingående kommunerna i den centrala delen av LA-Linköping (Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda) förutom den egna kommunen. Det som för hela länet redovisas för annan del av länet avser flyttning inom länet exklusive de fem kommunerna som nämns ovan.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial
Kort eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial
Lång eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning längre än tre år, inklusive forskarutbildning.
Uppgift saknas/Ingår ej i utbildningsregistret
Notera att i uppgift saknas/Ingår ej i utbildningsregistret ingår även barn och ungdomar som ännu inte har slutat grundskolan.
flyttningsområde
Inom egen kommun
Inkluderar samtliga personer som flyttat inom den egna kommunen, dvs. både de som flyttat inom det egna området eller till/från en annan del av kommunen.