Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Frekvensmått för flyttning efter område, mått och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

mått Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230627
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-06-27
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FLY120
Fotnoter

Fotnoter

område
Hela länet
Hela länet avser när det gäller flyttning eget område samtliga som flyttat någonstans inom länet. När det gäller annan del av LA avser hela länet summan av dem som inom länet flyttat till/från någon av de fem ingående kommunerna i den centrala delen av LA-Linköping (Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda) förutom den egna kommunen. Det som för hela länet redovisas för annan del av länet avser flyttning inom länet exklusive de fem kommunerna som nämns ovan.
mått
Absolut flyttningsfrekvens
Flyttningsfrekvensen har beräknats på följande sätt. Summan av antalet personer som har flyttat inom området och flyttningsnettot för respektive område divideras med folkmängden i området. Uppgifterna redovisas som absolutvärde. Dvs. även för områden som pga. omfattande utflyttning eventuellt kan få negativa tal redovisas ett positivt värde.
Bruttoflyttningsfrekvens
Summan av den totala in- och utflyttningen för området dividerat med medelfolkmängden för området respektive år. I bruttosumman ingår såväl flyttning inom området och in- och utflyttning över områdesgräns. Både inom och utom kommunen. Om redovisade värden multipliceras med tio erhålls ett värde som motsvarar det allmänna bruttoflyttningstalet.
Flyttningskvot
Flyttningskvoten visar på relationen mellan in- och utflyttning och har beräknats genom att det totala antalet inflyttade personer har dividerats med det totala antalet utflyttade personer. Detta tal har sedan multiplicerats med 100. Tal över 100 indikerar att inflyttningen är större än utflyttningen.
Allmänna flyttningsöverskottstalet
Det allmänna flyttningsöverskottstalet avser differensen mellan antalet in- och utflyttade per tusen personer i medelfolkmängden. Flyttningsöverskottet kan vara positivt eller negativt.
Bruttoflyttning
Summerat total in- och utflyttning för området. Summerar flyttning både inom området och över områdesgräns.
Nettoflyttning
Skillnaden mellan in- och utflyttning.