Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid, utskottsområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5170 Uppdaterad: 2023-03-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning över kommungräns, ..., Nettoflyttning (6)


 2. Befolkningsförändringar efter tid, utskottsområde, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6595 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Nettoförändring (7)


 3. Befolkningsförändringar efter tid, utskottsområde, födelseland och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6293 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Nettoflyttning (6)


 4. Flyttning efter tid, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 14498 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 5. Flyttning av förvärvsarbetande efter tid, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 13868 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 6. Flyttning efter tid, ålder, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 42306 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Totalt (6)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 7. Flyttning efter tid, ålder, utskottsområde, födelseland, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 42209 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Totalt (6)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 8. Inrikes flyttning efter tid, kön, utskottsområde, flyttningsriktning, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 27394 Uppdaterad: 2023-02-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (7)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 9. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utskottsområde, kön och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 6967 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 10. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utskottsområde, födelseland och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 7234 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 11. Riktad flyttning av förvärvsarbetande inom kommunen efter tid, utskottsområde, kön och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 6987 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 12. Riktad flyttning av förvärvsarbetande inom kommunen efter tid, utskottsområde, födelseland och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 7094 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 13. Flyttning inom länet över kommungräns efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 18156 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Länet totalt (14)


 14. Inrikes flyttning efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 27200 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 15. Inrikes flyttning efter tid, riktning, utskottsområde, födelseland och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 28357 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 16. Ackumulerad flyttning efter tid, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 15473 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 17. Ackumulerad flyttning av förvärvsarbetande efter tid, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 14651 Uppdaterad: 2023-02-22

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 18. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, kön, utskottsområde, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 49462 Uppdaterad: 2023-02-03

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Summerad förvärvsinkomst (mnkr), Median (tkr), Antal personer, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. flyttningsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)
  7. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 19. Nettoinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, kön, utskottsområde, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 49388 Uppdaterad: 2023-02-03

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Summerad nettoinkomst (mnkr), Median (tkr), Antal personer, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. flyttningsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)
  7. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 20. Kvarboende efter tid, tabelluppgift, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 10962 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-w år, Totalt, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 21. Kvarboende efter tid, kön, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 44242 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 22. Kvarboende efter tid, hushållstyp, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 55979 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 23. Kvarboende efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 55906 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 24. Kvarboende efter tid, utskottsområde, bostadsarea, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 29789 Uppdaterad: 2022-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (7)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 25. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, tabelluppgift, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 11208 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-w år, Totalt, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 26. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, kön, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 54225 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 27. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, hushållstyp, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 70865 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 28. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 70768 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 29. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, utskottsområde, bostadsarea, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 38228 Uppdaterad: 2022-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (7)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)