Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid, utskottsområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4900 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning över kommungräns, ..., Nettoflyttning (6)


 2. Befolkningsförändringar efter tid, utskottsområde, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6595 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Nettoförändring (7)


 3. Befolkningsförändringar efter tid, utskottsområde, födelseland och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6293 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Nettoflyttning (6)


 4. Flyttning efter tid, ålder, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 42306 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Totalt (6)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 5. Flyttning efter tid, ålder, utskottsområde, födelseland, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 42209 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Totalt (6)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 6. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utskottsområde, kön och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 6967 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 7. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utskottsområde, födelseland och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 7234 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 8. Riktad flyttning av förvärvsarbetande inom kommunen efter tid, utskottsområde, kön och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 6987 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 9. Riktad flyttning av förvärvsarbetande inom kommunen efter tid, utskottsområde, födelseland och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 7094 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 10. Flyttning inom länet över kommungräns efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 18156 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Länet totalt (14)


 11. Inrikes flyttning efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 27200 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 12. Inrikes flyttning efter tid, riktning, utskottsområde, födelseland och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 28357 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 13. Kvarboende efter tid, tabelluppgift, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 10962 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-w år, Totalt, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 14. Kvarboende efter tid, kön, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 44242 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 15. Kvarboende efter tid, hushållstyp, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 55979 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 16. Kvarboende efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 55906 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 17. Kvarboende efter tid, utskottsområde, bostadsarea, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 29789 Uppdaterad: 2022-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (7)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 18. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, tabelluppgift, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 11208 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-w år, Totalt, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 19. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, kön, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 54225 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 20. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, hushållstyp, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 70865 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 21. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 70768 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 22. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, utskottsområde, bostadsarea, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 38228 Uppdaterad: 2022-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (7)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)