Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid, utskottsområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5427 Uppdaterad: 2024-03-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning över kommungräns, ..., Nettoflyttning (6)


 2. Befolkningsförändringar efter tid, utskottsområde, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7341 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Nettoförändring (7)


 3. Befolkningsförändringar efter tid, utskottsområde, födelseland och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6967 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Nettoflyttning (6)


 4. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 9457 Uppdaterad: 2023-09-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samtliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. ålder: 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (8)


 5. Döda efter tid, utskottsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 6972 Uppdaterad: 2023-09-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, ..., Totalt (11)


 6. Flyttning efter tid, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 17019 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 7. Flyttning av förvärvsarbetande efter tid, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 16236 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 8. Flyttning efter tid, ålder, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 51684 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Totalt (6)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 9. Flyttning efter tid, ålder, utskottsområde, födelseland, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 51526 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. ålder: 0-15 år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Totalt (6)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 10. Inrikes flyttning efter tid, kön, utskottsområde, flyttningsriktning, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 34618 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (7)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 11. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utskottsområde, kön och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 7861 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 12. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utskottsområde, födelseland och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 8139 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 13. Riktad flyttning av förvärvsarbetande inom kommunen efter tid, utskottsområde, kön och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 7972 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 14. Riktad flyttning av förvärvsarbetande inom kommunen efter tid, utskottsområde, födelseland och relationsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 8100 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. relationsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 15. Flyttning inom länet över kommungräns efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 21832 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Länet totalt (14)


 16. Inrikes flyttning efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 33040 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 17. Inrikes flyttning efter tid, riktning, utskottsområde, födelseland och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 34332 Uppdaterad: 2023-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 18. Ackumulerad flyttning efter tid, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 18395 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 19. Ackumulerad flyttning av förvärvsarbetande efter tid, utskottsområde, kön, flyttningsriktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 17401 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom utskottsområdet, Annat utskottsområde i kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, ..., Totalt inklusive inom utskottsområdet (8)


 20. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, kön, utskottsområde, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 60542 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Summerad förvärvsinkomst (mnkr), Median (tkr), Antal personer, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. flyttningsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)
  7. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 21. Nettoinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, kön, utskottsområde, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 60225 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Summerad nettoinkomst (mnkr), Median (tkr), Antal personer, (3)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. flyttningsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)
  7. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 22. Kvarboende efter tid, tabelluppgift, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 12747 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-w år, Totalt, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 23. Kvarboende efter tid, kön, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 54319 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 24. Kvarboende efter tid, hushållstyp, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 68972 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 25. Kvarboende efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 68881 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 26. Kvarboende efter tid, utskottsområde, bostadsarea, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 36226 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (7)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 27. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, tabelluppgift, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 13018 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-w år, Totalt, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 28. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, kön, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 66847 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 29. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, hushållstyp, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 87596 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 30. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 87487 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 31. Procentuell fördelning av kvarboende efter tid, utskottsområde, bostadsarea, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 46760 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (7)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)