Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, ålder, utskottsområde, födelseland, flyttningsriktning och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök

flyttningsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230607
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-07
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSFL18
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
Hela kommunen
För hela kommunen redovisas en summering av flyttningen för de olika geografiska utskotten.
tabelluppgift
Inom utskottsområdet
Avser flyttning inom det egna utskottsområdet.
Annat utskottsområde i kommunen
Avser flyttning till och från annat utskottsområde i Linköpings kommun.
Annan kommun i länet
Avser flyttning till och från annan kommun i Östergötands län.
Kommun i annat län
Avser flyttning till och från kommun i annat län.
Annat land
Avser invandring respektive utvandring till och från andra länder än Sverige.
Totalt över utskottsgräns
Summa över all flyttning till respektive från utskottsområdet. Flyttning inom det egna utskottsområdet ingår inte.
Totalt över kommungräns
Summa över all flyttning som går över kommungränsen. Inkluderar flyttning i relation till andra kommuner i länet, kommuner i andra län och andra länder.
Totalt inklusive inom utskottsområdet
Summa över all flyttning för utskottsområdet. Flyttning mellan olika fastigheter inom det egna utskottsområdet ingår också.