Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kvarboende efter tid, tabelluppgift, utskottsområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid i nuvarande fastighet

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230609
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-09
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSKV22
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar hur många år som personen/hushållet varit bosatt i nuvarande fastighet. Personer/hushåll som tillhör någon annan grupp än <1 år har varit kvarboende i fastigheten under det senast redovisade året.
Hushåll fördelade efter referenspersonens ålder.

Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
tid i nuvarande fastighet
Uppgiften avser antalet år som personen har haft sin bostad i den fastighet som personen bodde i vid årets slut respektive år.
Klassgränserna ska tolkas på följande sätt, exempelvis att 1-2 år avser personer som bott minst ett år i fastigheten men ännu inte nått upp till en kvarboendetid på två år.
tabelluppgift
Hushåll
Uppgiften avser ålder för hushållets referensperson. Referenspersonen är den äldsta personen som tillhör hushållet.
Personer
Avser samtliga personer.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.