Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Inrikes flyttning efter tid, riktning, utskottsområde, födelseland och relationslän.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök

relationslän

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230607
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-07
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSFL65
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Avser flyttning över kommungräns, exklusive flyttning till eller från andra länder.
Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
Hela kommunen
Avser summan för de geografiska utskotten.
relationslän
Östergötlands län
Avser flyttning till eller från annan kommun i Östergötlands län. Flyttning inom Linköpings kommun ingår inte.
Totalt annan kommun
Inrikes flyttning över kommungräns, inklusive flyttning till eller från annan kommun i Östergötlands län.
Totalt annat län
Inrikes flyttning över länsgräns, dvs. exklusive flyttning till eller från annan kommun i Östergötlands län.